dodenherdenking 2017

Reeds voor de 32e keer werden in de Pancratiuskerk en daarna op het Valensplein de gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht.