informatie_dorpsraad

De Dorpsraad Hoogeloon is een commissie volgens de gemeentewet.
Wij zijn een publiekrechtelijke dorpsraad en volgen de regels zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde “Verordening voor de dorpsraden”. 
De Dorpsraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burgemeester over aangelegenheden die betrekking hebben op of zich afspelen in Hoogeloon.
De Dorpsraad kan ter voorbereiding van een advies overleg voeren met ingezetenen, verenigingen en/of instellingen uit de kern. De Dorpsraad kan op verzoek activiteiten coördineren tussen verenigingen, instellingen en/of groepen van ingezetenen in de kern.
De leden van de Dorpsraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar, parallel lopend aan de zittingsperiode van de gemeenteraad.


e-mail: dorpsraadhoogeloon@hotmail.com

Samenstelling per 01 april 2018:

J.C.M. Brans, (voorzitter)
Landrop 26,
5528 NB Hoogeloon

Kees de Jong (secretaris)
Het Vonderke 6 5528 BP Hoogeloon
e-mail:  dorpsraadhoogeloon@hotmail.com

C.H.M. Liebregts, (penningmeester)
Padakkers 2
5528 AM Hoogeloon

A.F.P. Baijens, Ir. Mettropweg 3, 5528 NV Hoogeloon
Wim van den Broek, Volderstraat 3 5528 BA Hoogeloon
Lies Roovers, Heikant 4, 5528 NK Hoogeloon
Frans Tholen, Broekenseind 5a, 5528 NL Hoogeloon 

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om Leefbaar Hoogeloon in te  zien

klik op de gewenste datum voor het verslag van de openbare dorpsraadvergadering

17 januari 2018   04 oktober 2017   07 juni 2017   12 april 2017
             
18 januari 2017   16 maart 2016   27 jan 2016   16 dec 2015
             
27 mei 2015   14 januari 2015   12 november 2014   09 juli 2014
             
19 februari 2014   13 nov 2013   19 juni 2013   13 maart 2013
             
12 dec 2012   26 september 2012   13 juni 2012   11 april 2012
             
15 februari 2012   14 december 2011   12 oktober 2011   22 juni 2011